حکاکی و برش کاری فلزات :

فلزات برای برش بادقت بالا و حک لیزری نیاز مند دستگاه با دقت لیزری هستند.

برش فلزات به روش های مختلفی انجام میشود که بر اساس نیاز باید به شیوه ساخت مورد نظر رجوع کرد ولی اگر نیاز به دقت بالا باشد از دستگاه لیزر باید استفاده شود.

برش لیزری فلزات با دو دستگاهco2و فایبر انجام میشود که دقت دستگاه فایبری به مراتب از بقیه مکانیزم ها بالا تر است.

شرکت چوبین به دلیل نیاز بازار حکاکی را فقط به روش فایبر و برش کاری را با دستگاه فایبر و co2(بر اساس نساز و بود جه مشتری )انجام میدهد.

برش فلزات تا 5 میل

حکاکی تمام سطوح فلزی

حکاکی پک های تبلیغاتی (خودکار-پاور بانک-فلش-هارد و….)

حکاکی روی قطعات صنعتی

از موارد استفاده لیزر های فلز بود میباشد.

قیمت دهی این خدمات بر اساس تیراژ و نحوه ی کار متفاوت میباشد.